top of page

celostna grafična podoba tic nova gorica

tip: celostna grafična podoba 
naročnik: TIC Nova Gorica,javni natečaj

leto projekta: 2011 

faza: zaključen 

 

Naloga je zahtevala oblikovanje znaka / logotipa in slogana za turistično promocijo območja Nove Gorice.Predlagali smo slogan Nova Gorica, cvetoče mesto.

Predlog izhaja iz analize problema, kako zaznamovati mesto s sorazmerno kratko zgodovino in brez prepoznavnih zgodovinskih spomenikov. Poleg tega zasnova novega mesta po funkcionalističnih načelih po zamisli prof. Ravnikarja ni bila niti dosledno niti v zadostni meri izvedena, da bi lahko postala urbanistični spomenik. 

Poleg tega se Novo Gorico doživlja bolj kot razširitev zgodovinskega mesta sosednje Gorice, katere del so tudi maloštevilni arhitekturni spomeniki kulturne dediščine v mestu in njegovi okolici. 

Edina primerljiva posebnost in konkurenčna značilnost Nove gorice je mladost mesta, v fizičnem in socialnem smislu. V tehtanju med mlado mesto ali cvetoče mesto, je odtehtal mnogo širši pomen cvetočega mesta. Poleg tega mesto ne bo ves čas mlado niti v demografskem niti fizičnem smislu, bo pa lahko vedno cvetelo. 

Kaj pomeni izraz cvetoče mesto, katere pozitivne asociacije vzbuja?

Cvetoče pomeni, da se mesto še razvija in raste tako dejansko kot v prenesenem pomenu.

Cvetoče pomeni, da je mesto barvito in pestro v podobi in dejavnostih.

Cvetoče pomeni, da je v mestu bujno zelenje, da tam in v okolici cvetoči nasadi.

Cvetoče pomeni tudi, da v mestu lepo diši, da je tukaj prijetno podnebje…..

Cvetoče se tudi neposredno navezuje na mestni grb in na mestno vrtnico, odkoder izvira.

Cvetoče nima dejansko nobenih neprijetnih konotacij in vzbuja samo asociacije, ki so prijetne in privlačne.

Zato smo prepričani, da turistični znak mesta ne more biti zelo drugačen od mestnega simbola, ampak ga mora likovno in pomensko obogatiti. Turistični znak, ki ga predlagamo, smo oblikovali s stilizacijo razcvetele vrtnice, ki je za razliko do simbola v mestnem grbu upodobljena od zgoraj. Na ta način lahko turistični znak na različne načine lažje povezujemo    

s tipičnim napisom, ga vgrajujemo v besedila in ga s pomnoževanjem razporejamo v različne mreže oziroma ploskve, ki so primerne za različne uporabe za potrebe turistične promocije in znamčenja mesta. Pri tem se osnovna prepoznavnost znaka ne izgubi, ampak nasprotno iz enega cveta razraste v gredico in naprej rožni vrt, ki je še bližje prispodobi cvetočega mesta. Osnovni znak predstavlja v likovni govorici  tudi središče, turistično točko. Osnovni barva za znak je rdeča, za napis zelena, v mreži se lahko pojavlja v kombinaciji z znaki  vijolične, oranžne in rumene barve, ki jim je mogoče dodati preplet listov in upogibljivih stebel v osnovni zeleni barvi.

bottom of page