top of page

enodružinska hiša crngrob

tip: enodružinska hiša 
naročnik: zasebni 
leto projekta: 2015  
lokacija: nagnjeno zemljišče na robu vasi parcela: 1200m2 

površina: 216m2
etažnost: klet, pritličje in nadstropje

konstrukcija: armiranobetonska in lesena skeletna

fasada: kompaktna ometana in lesena prezračevana

faza: v gradnji 

 

projektantska ekipa

prof. Janez Koželj u.d.i.a., Tina Rupar Kobe u.d.i.a., Blaž Rupar u.d.i.a., Barbara Petek m.i.a. 

 

sodelavci

gradbene konstrukcije: Gradbi, Iztok Zajc s.p. (betonski del), Punkt d.o.o., Gašper Ziherl u.d.i.g. (leseni del)

elektro inštalacije: Miha Uršič /Esprit d.o.o. 

strojne inštalacije: ProjektRant, Boštjan Rant s.p.

 

Zasnovo objekta je najmočneje določala podolgovata in nagnjena parcela na robu vasi. Njeni specifični pogoji, kot so cesta na jugu in razgledi na severu, sosedje na vzhodu in zahodu, strm in osojen teren, so skupaj narekovali po prerezu hiše razgibano zasnovo, ki je posledica prečne in vzdolžne organizacije tlorisov posameznih etaž. Zato je lesena konstrukcija modularna, saj je bilo le na ta način mogoče posamezne funkcionalne sklope, kot so previs nad kletjo, nadstrešek na jugu, zamik streke nad parkiriščem in nenazadnje prečno in po višini odprt centralni prostor, ki povezuje hišo po etažah. Navzven hiša sledi zgoraj omenjeni konstrukcijski logiki, zato deluje klasično. S tem pa se tudi prilagaja tradicionalnim načinom gradnje, ki je značilna za ta prostor.

bottom of page