top of page

zdravstvene ambulante gorenja vas

tip: javni objekt
naročnik: zasebni 
leto projekta: 2014  
lokacija: ravno zemljišče v naselju  

parcela: 486m2

površina: 615m2
etažnost: pritličje in nadstropje

konstrukcija: armirano betonska in lesena skeletna

fasada: ometana in lesena prezračevana

faza: izvedeno

 

projektantska skupina:

prof. Janez Koželj u.d.i.a., Tina Rupar Kobe u.d.i.a., Blaž Rupar u.d.i.a., Barbara Petek m.i.a., Mina Hiršman m.i.a., Rok Škerjanc abs.arh.

 

sodelavci:
gradbene konstrukcije: Edvard Štok / Konstat biro d.o.o.

elektroinštalacije: Miha Uršič /Esprit d.o.o. 
strojne inštalacije: Boštjan Rant s.p.

 

foto: Miran Kambič

 

Zasnova temelji na predpostavki, da so vsi prostori sicer specifičnega programa zobozdravstvenih in splošno medicinskih prostorov naravno osvetljeni in prezračevani. Temu sledi tudi konstrukcijska logika, ki omogoča prosto oziroma prilagodljivo pozicioniranje točno določenih dimenzij prostorov podanih iz strani naročnika.

 

Na zgoraj navedeni način je obravnavana tudi fasada objekta, ki je po eni strani konstrukcijski, po drugi strani pa tudi instalacijski element, ki omogoča fleksibilno in naročnikom prilagojeno uporabo prostorov. 

bottom of page