top of page

enodružinska hiša čurile

tip: enodružinska hiša 
naročnik: zasebni 
leto projekta: 2010 
lokacija: podolgovato ravno zemljišče na robu vasi 
parcela: 3345m2 
površina: 245m2 

etaže: pritlična 
konstrukcija: armiranobetonska plošča in oporni 

zid, leseni skelet 
fasada: prezračevana lesena in kompaktna ometana 
faza: izvedeno 

projektantska skupina:
prof. Janez Koželj u.d.i.a., Tina Rupar Kobe u.d.i.a., Blaž Rupar u.d.i.a., Jernej Šipoš u.d.i.a.

sodelavci:

gradbene konstrukcije: Bruno Dujič /CBD d.o.o.
elektroinštalacije: Miran Špeh, El-ari d.o.o. 
strojne inštalacije: Boštjan Rant s.p.

 

izvajalci:

leseni del: Miran Lamovšek, Lamo d.o.o.

 

foto: Miran Kambič 

 

Izhodišče za zasnovo hiše je bila naročnikova želja imeti pritlično ekologično hišo. Relativno velika parcela in s tem problem obvladovanja le te, sta pripeljala do rešitve v obliki atrijske hiše oz. hiše na dvor, ki je zgodovinsko gledano značilna za te kraje. Gre za nizanje sklopov objekta okoli skupnega dvorišča.

Ob cesti na južni strani se nahaja velik parkirno dostopni nadstrešek iz pod katerega se vstopa v bivalni trakt na zahodni strani in trakt namenjen gostom in prostočasni dejavnosti na vzhodni strani. V smiselno kompozicijo jih povezuje spalni del na severni strani.

Krožno pot okoli dvorišča dopoljnuje preko zasteklenih površin izražena os parcele na kateri se nahajajo vzhodni vrt, večnamenski prostor s fitnesom, atrij, jedilnica, zahodni vrt in stari sadovnjak v ozadju.

Konstrukcijsko je objekt sestavljen iz armiranobetonske temeljne plošče in cokla objekta. Tej osnovi je dodan leseni skelet. Problemi željenih večjih razponov so se zavestno reševali s tradicionalnimi oblikami lesenih nosilcev.

Fasada logično sledi konstrukciji. Je lesena na lesenem delu in ometana na betonskem.

bottom of page