top of page

enodružinska hiša dragomer

tip: enodružinska hiša 
naročnik: zasebni 
leto projekta: 2012 
lokacija: ravno zemljišče znotraj strnjene zazidave    

parcela: 500m2 
površina: 245m2
etažnost: pritličje, nadstropje in mansarda

konstrukcija: lesena skeletna

fasada: kontaktna ometana in lesena prezračevana

faza: izvedeno 

 

projektantska skupina:

prof. Janez Koželj u.d.i.a., Tina Rupar Kobe u.d.i.a., Blaž Rupar u.d.i.a., Mina Hiršman m.i.a., Marinka Krmac abs.arh.

 

sodelavci:
gradbene konstrukcije: CBD d.o.o. 

elektroinštalacije: Miha Uršič /Esprit d.o.o. 
strojne inštalacije: Boštjan Rant s.p.

 

foto: Miran Kambič

V zgoščenem naselju, enolično postavljenih hiš na sredini parcele, načrtujemo hišo, ki bo ustvarjala kvaliteten, tako notranji kot zunanji ambient za družino. Pestrost zunanjega ambienta omogoča tlorisna zasnova v obliki razporeditve pasov vzdolž diagonale zemljišča. Takšna zasnova ustvarja relativno velik jugozahodni vrt, kotiček za zabavo na skrajnem jugu parcele in vrtni pas na vzhodu. Notranji ambient najmočneje zaznamuje zasnova po prerezu objekta, ki znotraj predpisanega gabarita izkorišča značilno kapno streho v smislu prežemanja prostorov po višini. Na tak način se ustvarja razgiban prostor znotraj volumna zgradbe in zaznavno briše meje med etažami.

Funkcionalno se objekt deli na dva dela, ki jih določa glavna os objekta, ki povezuje vhodni nadstrešek, vhodno avlo in stopnišče. V pritličju je na vzhodni strani servisni del objekta s sobo za goste, na vzhodni strani pa bivalni del. V nadstropju, kjer so spalnice, zgoraj omenjena os deli etažo na del namenjen staršem in del za otroke. V mansardi sta igralnica in fitnes. 

bottom of page