top of page

enodružinska hiša gabrje

tip: enodružinska hiša
naročnik: zasebni 
leto projekta: 2009
lokacija: Gabrje

parcela: 860m2 
površina: 187m2 
etaže: polvkopana klet, pritličje 
konstrukcija:armiranobetonska in 

lesena panelna 
fasada: prezračevana, obložena z macesnom 
faza: izvedeno

projektantska skupina:

prof. Janez Koželj u.d.i.a., Tina Rupar Kobe u.d.i.a., Blaž Rupar u.d.i.a., Jernej Šipoš u.d.i.a., Tea Pristolič u.d.i.a.


sodelavci:
gradbene konstrukcije: Ivan Zajc /GB-Zajc d.o.o. 
elektroinštalacije: Miran Špeh /El-ari d.o.o. 
strojne inštalacije: Boštjan Rant s.p.

 

izvajalci:

leseni del: Lumar IG d.o.o.

 

Postavitev hiše, njena oblika in njena organizacija so druga z drugo pogojeni in med seboj soodvisni. Notranjost hiše je povezana z njeno zunanjostjo, razporeditev prostorov s konstrukcijo, prerez s postavitvijo, fasadni ovoj z odprtinami, volumen stavbe s parcelo.Podolgovata hiša se s svojima krajšima stranicama zaslanja proti sosedoma, da bi se po vsej dolžini spodaj in zgoraj na široko in povsem odprla navzven proti dolini dolini. Na severno stran je hiša vkopana v breg, proti jugu se odprira skozi ložo in pokrito dvorišče na vrt in v okoliško pokrajino. Notranji prostori hiše in njeni zunanji podaljški imajo skoraj enako površino, kar zagotavlja različne možnosti uporabe hiše v različnih letnih časih. Zasnova hiše je enostavna, spredaj je odprta, zadaj zaprta, spredaj je niz bivalnih, zadaj niz pomožnih prostorov, spodaj je konstrukcija masivna armiranobetonska, zgoraj je konstrukcija lahka, sestavljena iz lesenih montažnih elementov. Hiša je povsem prilagojena pogojem lokacije in upošteva vse danosti, da čim manj spreminja obstoječ prostor in pri uporabi gradiv ter v izboru konstrukcij s čim manj vložka dosega čim večji rezultat, glede na stroške, zahtevnost gradnje, uporabnost in energetsko učinovitost.

bottom of page