top of page

enodružinska hiša godešič

tip: enodružinska hiša
naročnik: zasebni 
leto projekta: 2008
lokacija: Godešič 

parcela: 486m2 
površina: 118m2 
etažnost: pritličje in nadstropje 
konstrukcija: kombinirana armiranobetonska 

in opečna gradnja 
fasada: prezračevana, obložena z macesnovimi 

deskami in vlaknocementnimi ploščami 
faza: izvedeno 

 

projektantska skupina:

prof. Janez Koželj u.d.i.a., Tina Rupar Kobe u.d.i.a., Blaž Rupar u.d.i.a., Jernej Šipoš u.d.i.a.


sodelavci: 
gradbene konstrukcije:Dušan Remic /Grad-art d.o.o. elektroinštalacije: Miran Špeh /El-ari d.o.o. 
strojne inštalacije: Boštjan Rant s.p.

 

izvajalci:

fasade: Tomo Kastelic / Magdalena Kastelic s.p.

 

foto: Miran Kambič

Projekt določa osnovno izhodišče investitorjev: 'Želela bi dobro hišo, za manj denarja.'

Analiza lokacije, discipliniran pristop k zasnovi in smotrna uporaba materialov, so pripeljali do lokaciji prilagojene, konstrukcijsko logične in investitorju sprejemljive hiše. Hiše za 120.000€.

Več o hiši lahko preberete v članku iz revije Hiše, avtorja Mihe Završnika. Preglejte >>>.

bottom of page