top of page

enodružinska hiša groharjevo

enodružinska hiša 
groharjevo 1 tip: enodružinska hiša 
naročnik: zasebni 
leto projekta: 2009 
lokacija: nagnjeno zemljišče v strnjeni primestni 

          zazidavi 
parcela: 514m2 
površina: 185m2 
etažnost: polvkopana klet, pritličje in mansarda 
konstrukcija: armiran beton, leseni skelet 

              in križnolepljene plošče 
fasada: prezračevana, obložena z macesnom 

        in vlaknocementnimi ploščami 
faza: izvedeno 

projektantska skupina:

prof. Janez Koželj u.d.i.a., Tina Rupar Kobe u.d.i.a., Blaž Rupar u.d.i.a., Jernej Šipoš u.d.i.a.


sodelavci:

gradbene konstrukcije: 

Ivan Zajc /GB-Zajc d.o.o. (betonski del);

Bruno Dujič /CBD d.o.o. (leseni del) 
elektroinštalacije: Miran Špeh, El-ari d.o.o. 
strojne inštalacije: Boštjan Rant s.p.

 

izvajalci:

leseni del: Miran Lamovšek, Lamo d.o.o.

 

foto: Miran Kambič

Želje naročnika so bile v funkcionalnem smislu na začetku dokaj klasične. Velik odprt dnevni prostor s pripadajočimi servisi v pritličju. V nadstropju naj bodo spalnica za starše, otroški sobi in kopalnica. Klet naj bo namenjena delavnici.

Po analizi lokacije smo izdelali idejni projekt, ki je zgoraj navedene želje naročnika umestil na izbrano lokacijo na način, ki kar v največji meri spoštuje specifičnost samega zemljišča v naklonu, vpetost v zgoščeno zazidavo novo nastalega naselja in težnjo naročnika po čim več zunanjih površinah.Nastal je projekt, katerega logična postavitev v/na teren omogoča izvedbo polodprte kleti, katere glavni prostori imajo neposreden izhod na teraso pod previsom pritličja. Ta, proti ulici zamejen in v naravo odprt pokrit prostor, je namenjen prostočasnemu druženju. Pritličje se nahaja na nivoju ulice. Pod previsom nadstropja se nahaja pokrito parkirišče in glavni vhod. Od tu se dostopa v glavni odprt dvoetažni dnevni prostor, ki ga prostorsko pestri še galerija na katero se dostopa iz nadstropja. Tu se nahajajo spalnice.

Že omenjena premišljena umestitev objekta v teren in njegova razgibana zasnova po prerezu omogočajo, da 180 m2 velika stanovanjska enota v principu zaseda le 33m2 parcele investitorja.

Realizacija tako zahtevne arhitekturne in konstrukcijske zasnove je bila mogoča le ob doslednem sodelovanju z izvajalcem in projektantom gradbenih konstrukcij, že od faze idejne zasnove naprej.

bottom of page