top of page

enodružinska hiša metlika

tip: enodružinska hiša 
naročnik: zasebni 
leto projekta: 2009 
lokacija: rahlo nagnjeno zemljišče v strnjeni 

          vaški zazidavi 
parcela: 611m2 
površina: 155m2 
etaže: pritličje in mansarda 
konstrukcija: armiran beton, opeka, 

              betonski zidaki in lesen skelet 
fasada: prezračevana lesena in kompaktna ometana 
faza: izvedeno

 

projektantska skupina:

prof. Janez Koželj u.d.i.a., Tina Rupar Kobe u.d.i.a., Blaž Rupar u.d.i.a., Jernej Šipoš u.d.i.a. 


sodelavci:

gradbene konstrukcije:Andrej Pogačnik /Elea d.o.o.
elektroinštalacije: Miran Špeh /El-ari d.o.o. 
strojne inštalacije: Boštjan Rant s.p.

 

foto: Miran Kambič 

Družinska hiša v Metliki se nahaja v strnjeni mestni zazidavi prostostoječih stanovanjskih stavb. Rahlo nagnjeno zemljišče omejuje obstoječi gospodarski objekt na severu parcele, bližnje sosednje hiše na vzhodu in zahodu ter lokalna cesta na južni strani. Upoštevajoč naročnikovo željo, da se omenjeni pravkar prenovljeni gospodarski objekt ne ruši, se je kot najprimernejša izkazala postavitev volumna novogradnje na sam južni rob parcele, vzporedno z lokalno cesto. Takšna lega hiše po eni strani vzpostavlja za ta del Slovenije zelo značilno kompozicijo stavbnih teles, ko z na drugi strani parcele ležečim gospodarskim objektom tvori introvertirani vrt ali pogosto kar utrjeno dvorišče, ter po drugi strani nadaljuje izrazito ulično zazidavo, pri čemer se s svojo večplastno zaznavno velikostjo ujema z najrazličnejšimi višinami in gabariti sosednjih objektov.

Dvoetažni objekt ima pritličje namenjeno skupim dnevnim prostorom in zasebnim prostorom staršev, mansardo pa delovnemu prostoru in otroškim sobam. Najprimernejša orientacija in prilagojenost objekta na pogoje parcele je narekovala organizacijo tlorisa v obliki prečnih pasov, ki povezujejo južno sončno stran s severnim vrtom. Na ta način zasnovane notranje prostore smo poljubno smiselno nizali ter nadgrajevali s t.i. dodajanjem. Pred dnevne prostore in vhod smo na južni strani dodali dvoetažni zimski vrt, ki povezuje bivalne prostore pritličja in mansarde. Spodnji dnevni in zgornji delovni prostor sta povezana tudi preko dvovišinskega prostora na severni strani. S tem dosežemo ugodno naravno prezračevanje in poleg ambienta tudi boljše energijske lastnosti stavbe. Hkrati zimski vrt kot filter služi tudi za zaščito pred hrupom in neželenimi pogledi s ceste. Na vzhodni strani se v pritličju nahaja pokrito parkirišče in nad njim v mansardi terasa z neposrednim izhodom iz skupnih prostorov.

Konstrukcija hiše je dvojna; skladno s tradicionalnim načinom gradnje ter sodobnimi energetsko zasnovanimi objekti. Pritličje je zidano iz votle opeke in mansarda grajena iz lahke lesene skeletne konstrukcije. Fasadni ovoj sledi logiki delitve po etažah in uporabi različnega gradbenega materiala, saj je fasada v pritličju ometana in v mansardi obložena s smrekovim opažem. 

bottom of page