top of page

hiša crngrob

tip: stanovanjska hiša
naročnik: zasebni 
leto projekta: 2017 
lokacija: nagnjeno zemljišče na robu vasi 

parcela: 825m2

površina: 187m2
etažnost: klet, pritličje in mansarta

konstrukcija: armiranobetonska in lesena

fasada: ometana

faza: izvedeno

 

projektantska skupina:

prof. Janez Koželj u.d.i.a., Tina Rupar Kobe u.d.i.a., Blaž Rupar u.d.i.a., Maruša Jamnik m.i.a., Črt Jaklič m.i.a.

sodelavci:
gradbene konstrukcije:Gašper Ziherl, Punkt d.o.o.
elektro instalacije: Miha Uršič, Esprit d.o.o.
strojne instalacije: Boštjan Rant, Projektrant d.o.o.

izvedba: Tesarstvo Kaltak d.o.o.
 

Zasnovo objekta je najmočneje določala podolgovata in nagnjena parcela na robu vasi. Njeni specifični pogoji, kot so cesta na jugu in razgledi na severu, sosedje na vzhodu in zahodu, strm teren, so skupaj narekovali po prerezu hiše razgibano zasnovo, ki je posledica prečne in vzdolžne organizacije tlorisov posameznih etaž. Zato je lesena konstrukcija modularna, saj je bilo le na ta način mogoče posamezne funkcionalne sklope, kot so previs nad kletjo, nadstrešek na jugu, zamik strehe nad parkiriščem in nenazadnje prečno in po višini odprt centralni prostor, ki povezuje hišo po etažah povezati v smiselno celoto. Navzven hiša sledi konstrukcijski logiki, zato deluje klasično. S tem pa se tudi prilagaja značilnim tradicionalnim načinom gradnje.

bottom of page