top of page

kaj

kaj ponujamo?

• Urbanistične študije za pripravo strateških, izvedbenih in podrobnih prostorskih načrtov. 
• Zazidalne in projektne preizkuse za pripravo prostorskih in investicijskih odločitev. 
• Podrobne načrte zazidave stanovanjskih naselij po trajnostnih načelih. 
• Načrte vseh vrst stanovanjskih hiš z zunanjimi ureditvami po načelih trajnostne gradnje. 
• Mostove, dvorane, modularne konjušnice, nadstreške in lope iz inovativnih lesenih konstrukcij. 
• Grafično oblikovanje celostne podobe podjetij in prireditev, časopisov, knjig in drugih publikacij, postavitve razstav in razstavnih paviljonov na sejmih. 

za kakšno arhitekturo se zavzemamo?

Najprej skrbno premislite svoje potrebe, svoje navade in slog življenja, ocenite finančne možnosti, izostrite svoja pričakovanja in svoje predstave o bodoči hiši in to v krogu družine, po možnosti tudi sorodnikov, prijateljev in dobrih sosedov. 
  
Svoje ugotovitve, želje in zahteve zabeležite čim bolj nedvoumno in podrobno v projektni nalogi, ki naj jo potrdi tudi projektant, arhitekt za izhodišče svojega dela. 
  
Vedite, da je potrebno pri analizi potreb upoštevati tudi dejstvo, da je edino, kar je trajno, dejansko stalno spreminjanje življenskih pogojev in potreb. Zasnova vaše hiše naj bo zato čim bolj nedokočna, odprta za preureditve in prilagodljiva tudi nepredvidljivim situacijam skozi sorazmerno dolgo življensko dobo trdno grajene hiše. 
  
Zavedajte se, da je projektiranje odprt proces postopnega približevanja optimalni rešitvi, v katerem je najbolj primerno primerjati različne možnosti in se za končno rešitev odločiti v dogovoru skupaj s projektantom. Končna rešitev naj bo rezultat usklajevanja med vašimi zahtevami in poslanstvom arhitekta, da poskuša vgraditi v projekt vaše hiše čim več znanja, izkušenj in likovnega občutka za skladnost prostora. 
  
Pri razvoju vodilne zamisli upoštevajte dejstvo, da arhitektura ni zgolj uporabna, ampak tudi izrazito javna umetnost, ki spreminja, sooblikuje in trajno zaznamuje kraj oziroma krajino. 
  
Arhitekt je potemtakem posrednik med vašimi željami, da bo vaša hiša zgrajena in oblikovana po vaših merilih, in javnimi vrednotami stroke, ki določajo varnost, smotrnost in skladnost vaše gradnje z okoljem. Pomislite na to, da naredite več tako zase kot za skupnost, če bo vaša hiša izpopolnila svojo okolico, kot da bo po vsej sili iz nje izstopala. Enostavnih oblik, uglašenih materialov in zadržanih barv se ne boste kmalu naveličali, naspotno, ves čas jim boste lahko kaj dodali ali jih popestrili. Ob tem upoštevajte tudi strokovni nazor izbranega arhitekta in njegovo hotenje, da doda vaši hiši tudi svojo, avtorsko noto. 
  
Svojemu arhitektu in njegovim sodelujočim projektantom morate zaupati in se z njim skupaj dogovarjati za vsako podrobnost v načrtu in sporazumevati med gradnjo. Ne iščite nasvetov pri drugih, znancih, gradbenikih, obrtnikih, raje preverite vsako nejasnost ali dvom s svojim projektantom. Po vselitvi ne začnite takoj razmišljati, kaj bi spremenili, ampak raje najprej preizkusite novo hišo in se tudi za morebitne izboljšave ali popravke posvetujte s svojim projektantom. Nikoli ne pozabite, da nosi vso odgovornost za vašo hišo in to etično, moralno, materialno in kazensko.

zakaj se zavezemamo za gradnjo iz lesa?

Trajnostna arhitektura je lesena 


Lesena arhitektura izhaja iz bogate, še žive dediščine gradnje iz lesa, ki je tradicionalna pravzaprav v vseh slovenskih regijah. Njeno izročilo je gradnja v omejenih pogojih in skromnih možnostih izbora tehnologije in gradiv, ki je zahtevala od graditeljev domiselno in premišljeno ravnanje tako pri načrtovanju kot pri gradnji hiš. Nekdaj skromne možnosti so narekovale z okolico in naravnimi zakoni skladno gradnjo in zmerno uporabo razpoložljivih sredstev. Tradicionalna gradnja je bila raznovrstna, upoštevala je fizično in biološko okolje, naravno zgradbo prostora in naravne tokove, vetrove, mikro-klimatske pogoje, uporabljena so bila razpoložljiva naravna gradiva, računali so na uporabo sončne energije, stavbe so bile zgrajene varčno in razgradljivo. Pri nas je še vedno živo lesarstvo in z njim gradnja v lesu, mnogi so, še posebej na podeželju, vešči tesarjenja in mizarstva. Poleg tega je na razpolago široko razvejana gozdarska in žagarska infrastruktura.  


Z uporabo lesenih konstrukcij se da enostavno graditi, lahko je obvladati tesarske tehnike sestavljanja, lesena konstrukcija je varna in primerna za samogradnjo. Preprosta konstrukcija, enostavni sklopi in možna vgradnja velikega števila industrijskih polizdelkov, zagotavlja nizke stroške gradnje glede na dostavo, obdelavo in vgradnjo. 

Lesena hiša je lepa, ljudem in okolju prijazna arhitektura 


V primerjavi z drugimi gradivi je pri lesu treba nujno spoštovati lastnosti gradiva, ki narekujejo določeno logiko gradnje in oblikovanja, iz katere nastane smiselno urejena arhitektura. Lesena hiša nudi tudi udobno in prijazno, na dotik prijetno stanovanjsko okolje. Prostor iz lesa da je pri nekaj stopinj nižji temperaturi občutek bolj ogrevanega prostora. Lesena hiša ima tudi visoko identifikacijsko vrednost, vezano na okoljske vrednote in sonaravno okoljsko etiko. Hiša iz lesa praviloma vključuje spremembo, lahke lesene konstrukcije so fleksibilne, hišo se da enostavno preurediti ali povečati, kar zagotavlja njeno višjo uporabno vrednost skozi čas. Prav ta poštenost v odnosu do gradiva daje arhitekturi, zgrajeni iz lesenih konstrukcij, preprosto, vendar vsem razumljivo obliko. V leseni hiši resnično sovpada z njeno tehnično obliko, v njej se jasno zrcali razrešitev problema, pokazan je način postavitve in organizacija gradnje. Sodobna gradnja z lesom omogoča premišljeno uporabo in spoštovanje naravnega gradiva, natančno obdelavo in izvedbo. 

Hiša iz lesa deluje domače 


Prizadevami si spremeniti prepričanje, da se v arhitekturi sodobnost in domačnost izključujeta. Cela vrsta uspelih rešitev individualnih hiš iz zadnjih let dokazuje, da tradicija ne izključuje napredka in da, nasprotno, nudi sodobna tehnologija tudi povsem nove možnosti za inovativne lokalne prilagoditve in duhovite interpretacije ljudskega stavbarstva. In to ne v ponavljanju oblik, ampak spoštovanju razumne logike umestitve in zidave hiš. Vedno bolj se ceni bogastvo notranjih in zunanjih prostorov, ki nudijo različne oblike bivanja v udobnem in privlačnem ambientu kot pa bogastvo arhitekturnih elementov in gradiv. 

Les je gradivo prihodnosti in obnovljivega vira 

Les je gradivo prihodnosti, možnosti industrijske uporabe lesa za gradnjo so še vedno odprte in porajajo vedno več inovacij in novih patentov. Poleg tega je les nacionalna strateška surovina in objektivno ena od naših konkurenčnih prednosti. Uporaba lesa namesto drugih surovin ne proizvaja CO2, ampak ga skladišči skozi celotni življenjski ciklus uporabe in presnove, les izboljšuje kakovost zraka in posredno zmanjšuje ogrevanje ozračja. Uporabljati les je okolju prijazno in domoljubno dejanje. Gradnja iz lesa je brez odpadka in lahko v celoti reciklira. Gospodarne lahke konstrukcije vseh vrst in različnih, tudi največjih razponov, se da izdelati izredno natančno v delavnici, kar omogoča sorazmerno hitro gradnjo brez posebnega tveganja. 


Gradnja v lesu je pravzaprav v vseh primerih montažna 

Največji izkoristek lesa ustvarja šele hitra in enostavna montažna gradnja. To dejstvo navaja samo po sebi k oblikovanju različnih sistemov, s katerimi bi lahko poleg racionalizacije hkrati z večjo ponudbo vnaprej premišljenih rešitev lahko zagotovili tudi skladnejšo in tehnološko naprednejšo zidavo. Preprosta konstrukcija, enostavni sklopi in možna vgradnja velikega števila industrijskih polizdelkov, zagotavljajo nizke stroške gradnje glede na dostavo, obdelavo in vgradnjo. Tehnologija montažne gradnje koristi vse prednosti industrijske proizvodnje: omogoča delo na zalogo,proizvodnjo in gradnjo skozi ves leto, mersko natančno in v detajlih dovršeno izvedbo. 

Montažna hiša nudi vnaprej zagotovljeno obliko stavbe in kvaliteto izvedbe

Naročnik lahko svojo hišo izbere po katalogu, po katerem se odloča za različne tipe, različne velikosti in oblike, za različne kombinacije oblog in konstrukcij. Pri tem je najbolj pomembno, da lahko kupec montažno hišo preizkusi in jo lahko dejansko tudi takoj uporablja. Montažna hiša je po svoji strukturi fleksibilna in prilagodljiva različnim pogojem in potrebam, lahko se jo hitro predela, prerazporedi prostore in prizida. Lahka konstrukcija omogoča hitro in nezahtevno postavitev po preizkušenih in enostavnih postopkih montaže.

nasveti investitorjem

• Prostor, kjer gradimo, čim manj spreminjamo tako, da ob najmanjšem vložku dela in porabljenega gradiva povzročamo tudi najmanjšo škodo v okolju. 
• Stavba naj nudi bogastvo notranjih in zunanjih prostorov, ki nudijo različne oblike bivanja v udobnem in privlačnem ambientu 
• Hiša naj bo v svoji zasnovi čim manj opredeljena in nevtralna, da jo lahko zagotovi uporabniku različne možnosti uporabe skozi čas. 
• Z dogovarjanjem prepričujemo naročnike za vrednote trajnostne gradnje, kot so skladnost, zmernost in smotrnost v najrazličnejših oblikah. 
• Stavba naj bo zasnovana razumno, premišljeno postavljena, gospodarno zgrajena, energetsko varčna in učinkovita. K varčni arhitekturi spada premišljena uporaba gradiv, načinov zidave in tehnologije. 
• Nobena rešitev ni podana vnaprej, sleherna stavba naj bo originalna in enkratna, ker je rezultat upoštevanja danih pogojev, postavljenih zahtev, možnosti in omejitev. Čim bolj so omejeni pogoji, toliko bolj inovativna naj bo rešitev. 

Prizadevamo si zagotoviti čim večjo individualnost stavb, vendar v obliki, ki prispeva k urejenosti naselja in krajine. Z vsako hišo na novo ovrednotimo njeno okolico, se z njo uskladimo ali jo obogatimo tako, da upoštevamo krajevne značilnosti. Arhitektura naj bo čimbolj enostavna, njena zasnova čimbolj dosledna in v organizaciji prostorov čim bolj pregledna in razvidna po konstrukciji. Logika gradnje naših hiš se vidi v povezanosti in medsebojne pogojenosti notranjosti z zunanjostjo, razporeditve prostorov s konstrukcijo, prereza s postavitvijo na zemljišče, fasadnega ovoja z odprtinami, stavbnega telesa s parcelo.

bottom of page