klinika za male živali Reteče

tip: zdravstveni
naročnik: zasebni 
leto projekta: 2018 
lokacija: ravno zemljišče v naselju  

površina:285m2
etažnost: pritličje in nadstropje

konstrukcija: lesena 

fasada: lesena prezračevana

faza: izvedeno

 

projektantska skupina:

prof. Janez Koželj u.d.i.a., Tina Rupar Kobe u.d.i.a., Blaž Rupar u.d.i.a., Maruša Jamnik m.i.a., Črt Jaklič m.i.a.

sodelavci:
gradbene konstrukcije: Gašper Ziherl, Punkt d.o.o.
elektro instalacije: Miha Uršič, Esprit d.o.o.
strojne instalacije: Boštjan Rant, Projektrant d.o.o.

 

izvedba:

Tesarstvo Kaltak d.o.o.

Sistematičen pristop k izoblikovanju prostora, ki v kar največji meri omogoča učinkovitost delovnega procesa klinke temelji na osnovnih prvinah tlorisne organizacije, kot so kroženje, fleksibilnost in transparentnost. Temu primerno je prilagojena tudi konstrukcijska mreža, ki upošteva tehnološke značilnosti lesa kot gradbenega elementa.

Volumensko se objekt s prilagajanjem višine odziva na okoliško zazidavo in jo s tem usklaja. Raznolikost zahtev po osvetlitvi notranjih prostorov, pa temu sicer kompaktnemu volumnu doda igrivo kompozicijo oken in s tem ohranja merilo naselja.

  • facebook

© 2017 by 3biro arhitekturno projektiranje 

ret_int_op_www