top of page

most/javni prostor mali graben

tip: most / javni prostor 

lokacija: predmestje

konstrukcija: leseni lepljeni nosilci

leto projekta: 2015 

faza: izvedeno
 

zasnova: 3biro

 

tehnologija izvedbe: Miran Lamovšek

 

izvajalec: Lamo d.o.o.

 

projekt:

podjetje: Konstat biro d.o.o.

odgovorni projektant: Edvard Štok u.d.i.g. 

gradbene konstrukcije: Edvard Štok u.d.i.g.

 

foto: Miran Kambič

 

Oblika mostu je pogojena z oceno lokacije in potreb bodočih uporabnikov. Vzdolžno razgiban most na relativno preprost način razrešuje probleme dostopnosti in prehodnosti tega območja. S svojo obliko omogoča enostavno uporabo tako za pešce kot kolesarje, saj ima dostop na nivoju obeh terenov. Osrednji del je malce privzdignjen, da se izogiba stoletnim vodam in omogoča neoviran prehod sprehajalcem tudi po obstoječi pešpoti ob potoku Veliki Graben. Prečni prerez je zasnovan tako, da je dovolj prostoren za srečevanje mimoidočih.

Konstrukcijo določata dva lesena lepljena nosilca, ki sta medsebojno povezana z jeklenimi jarmi. Slednji služijo tudi kot podkonstrukcija za pohodno površino, ki je iz macesnovega lesa. Zaradi relativno velikega razpona (41m) in s tem povezanih zahtev po trajnosti konstrukcije je le ta ustrezno zaščitena pred vlago in soncem z leseno obleko v obliki macesnovega opaža. Premišljeno je izvedeno tudi potrebno odvajanje padavinskih voda.

bottom of page