top of page

most/javni prostor soča

tip: most / javni prostor   
lokacija: krajina

konstrukcija: jeklene natezne vrvi in prefabriciran beton

leto projekta: 2018

faza: idejni projekt 

 

projektantska skupina:

prof. Janez Koželj u.d.i.a., Tina Rupar Kobe u.d.i.a., Blaž Rupar u.d.i.a.,  Črt Jaklič m.i.a., Maruška Jamnik m.i.a.,  Špela Jerkič m.i.a., Alenka Kranjec abs. arh. Barbara Petek m.i.a.

Predlagana zasnova brvi se opira na bogato tradicijo inženirske arhitekture zajezitev in premostitev v Posočju in na Idrijskem. Najbolj zanimivi so prav primeri preprostih, vendar učinkovitih rešitev brvi in žičnic, ki so jih gradili v omejenih pogojih in z omejenimi sredstvi. To so bile domiselne lahke konstrukcije, ki so bile premišljeno postavljene in vpete v bregove. Takšna je tudi predlagana rešitev brvi, katere oblika skupaj z materiali sovpada z logiko konstrukcije, kateri se ne da ničesar dodati niti odvzeti. Oblika brvi neprikrito ponazarja način obvladanja sil, napetosti in momentov, ki jih povzročajo obremenitve. To se kaže najprej v dvojnosti obešene vrvne konstrukcije brvi, ki je z zategama napeta in vpeta v bregova, s čimer je dosežena njena stabilnost in uravnoteženost. Poleg tega dajeta prepričljiv občutek varnosti v nasprotju z lahko, dinamično konstrukcijo brvi oba masivna opornika, ki sta v poustvarjeni obliki balvanov trdno vpeta v bregova. Ta občutek pride še posebej do izraza pri visokih in deročih vodah, ko postane Soča grozljiva in neprijazna v odnosu do lahkotne in nežne, na videz lomljive konstrukcije brvi. Glede na naravo bregov in obliko reliefa različno oblikovana opornika učinkujeta v mogočni hriboviti krajini kot poustvarjena naravna prvina, na katero se nova brv vpenja in pripenja. Na ta način kot nekdaj naravno znamenje nagovarja opazovalca, da je novo mostišče tako kraj kot vozlišče poti. Opornika sta v tej obliki v ob vtisu v podobi krajine edini viden element ureditve.

bottom of page