top of page

most/javni prostor štradon

tip: most / javni prostor 

lokacija: rekreacijska in kulturno zgodovinska pot

konstrukcija: leseni lepljeni nosilci

leto projekta: 2013 

faza: izvedeno

zasnova: 

3biro

 

projekt: 

podjetje: Konstat biro d.o.o.

odgovorni projektant: Miloš Jeftič 

gradbene konstrukcije: Edvard Štok u.d.i.g.   

                       

izvajalci:

izvedba: Lamo d.o.o.

tehnologija izvedbe: Miran Lamovšek

zemeljska dela: KPL d.o.o.

Brv, ki je del ureditve ljubljanske POT-i, premošča melioracijski kanal ob Uršičevem štradonu. Specifičnost lokacije in zasnove obstoječe propadajoče brvi, narekuje izvedbo z 'nad teren' dvignjeno pohodno površino. Zasnova temelji na ideji dveh togih, medsebojno križno vpetih poševnih ploskvah, ki skupaj tvorita konstrukcijsko celoto brvi.

bottom of page