top of page

most/javni prostor vrhovci

tip: most / javni prostor 

lokacija: predmestje

konstrukcija: leseni lepljeni nosilci

leto projekta: 2015 

faza: v pripravi

 

zasnova: 3biro

Zasnova nove brvi tako v konstrukcijskem kot oblikovnem smislu sledi logiki že prenovljenih brvi na POT-1. Značilna palična konstrukcija iz trikotnih segmentov se v tem primeru oblikovno prilagodi situaciji na način, da omogoča enostaven dovoz vnaprej izdelanega mostu na samo lokacijo, hkrati pa upošteva obstoječa dominantna drevesa na levem bregu Gradaščice.

Konstrukcijo brvi sestavljajo trije primarni leseni nosilci, ki potekajo vzdolž mostu in so vpeti v obstoječe temelje. Potrebno togost tako mostu in same ograje omogočajo križne diagonale, ki zavetrujejo tako ravnino pohodne ploskve, kot bočno stabilnost ograje. Osnovni material brvi je macesen, ograja pa je iz nerjaveče jeklene mreže, ki je vpeta v nosilce.

bottom of page