top of page

most(a) krka

tip: most / javni prostor 

lokacija: predmestje

konstrukcija: armiran beton

leto projekta: 2018 

faza: v pripravi
 

projektantska skupina:

Marjan Pipenbaher, u.d.i.g., Matjaž Štuhec, u.d.i.g., Tomaž Weingerl, u.d.i.g., Tatjana Peteršič, u.d.i.g., Vanja Supić, u.d.i.g.

Aleš Filipič, univ. dipl. inž. grad., prof. Janez Koželj, u.d.i.a., Blaž Rupar, u.d.i.a., Tina Rupar Kobe, u.d.i.a., Urban Švegl, u.d.i.k.a., Črt Jaklič m.i.a. Maruška Jamnik m.i.a.,  Špela Jerkič m.i.a., Alenka Kranjec abs. arh. Barbara Petek m.i.a.

 

vizualizacije: Goran Djokić, vda d.o.o.

 

oblikovna zasnova avtocestnega mostu: 
V zasnovi mosta so upoštevane razlike med konfiguracijo levega in desnega brega Krke na
mostišču kot tudi izhodišča za varovanje arhitekturne dediščine v neposredni bližini mosta.
Razporeditev podpor poskuša v največji meri obvarovati občutljivo območje obeh bregov in sta od njih odmaknjeni do tiste mere, ki jo dopušča glede na izbor konstrukcije in tehnike gradnje še racionalen razpon med njima.
Pri zasnovi konstrukcije so bile upoštevane značilnosti okoliške krajine, kot jih je videti iz
pogledov iz smeri vožnje po Šmarješki cesti na levem in ceste v Krko na desnem bregu reke.
Kompozicija mostne konstrukcije je zato asimetrična. Prilagoditev oblike konstrukcije, podpor in razponov značilni topografiji nabrežja Krke daje mostu dinamičen značaj. Na nižjem, levem bregu je gredasta konstrukcija oprta na razprto podporo, iz katere se na obe strani greda v plitvi krivulji iztegne preko reke in na drugo stran izteče proti ležišču v temenu
nasipa. Na tej strani je mostna konstrukcija bolj izpostavljena, ker je ves čas na očeh.
Namesto predvidenega nasipa z zaslonom visokih dreves, je mostna konstrukcija podaljšana, da ne zasloni lepih pogledov na zaščiteno Rifljevo domačijo z verigo goric in Trške gore v ozadju. 

 

oblikovna zasnova brvi za pešce in kolesarje:
Prednapeta konstrukcija brvi, ki je obešena vzporedno s cestnim mostom, premošča reko
Krko v enem razponu. Brv za pešce in kolesarje nosi na armiranobetonski peti obešena konstrukcija, ki v obliki razpotegnjenega loka iz obeh bregov lahkotno visi nad reko, kjer se s povesom približa puščici napetega mosta. Silhueta viseče brvi tako spremlja kot odsev v plitvem loku napeto, vzpenjajočo se konstrukcijo avtocestnega mostu in jo dopolnjuje. Med masivno konstrukcijo cestnega mostu in obešeno konstrukcijo brvi se vzpostavlja zanimiv dvogovor, ki ga med dviganjem in spuščanjem podoživljajo pešci in kolesarji, ko prečkajo most.
reko.

bottom of page