top of page

nadzidava stanovanjske hiše binkelj

tip: nadzidava stanovanjske hiše

naročnik: zasebni

leto projekta: 2016

lokacija: ravno zemljišče v predmestni zazidavi parcela: 650m2

površina: 102m2

etažnost: nadstropje

konstrukcija: lesena skeletna

fasada: prezračevana lesena

faza: v pripravi

 

projektantska skupina:

prof. Janez Koželj u.d.i.a., Tina Rupar Kobe u.d.i.a., Blaž Rupar u.d.i.a., Rok Škerjanc u.d.i.a., Črt Jaklič abs. arh.

 

sodelavci:

gradbene konstrukcije: CBD d.o.o.

elektroinštalacije: Miha Uršič /Esprit d.o.o.

strojne inštalacije: Boštjan Rant s.p.

 

Nadzidava stanovanjske hiše se prilagaja danim možnostim in logiki obstoječega stanja. Zasnova frčad in pozicija strešnih oken, ki omogočajo potrebno osvetlitev po sodobnih stanovanjskih standardih, je plod naročnikovih želja, konstrukcijskih možnosti in smernic OPN.

Tloris je zasnovan v obliki črke L – velik dnevni prostor s kuhinjo na eni strani in otroške sobe s kopalnico na drugi strani. Nad dnevnim prostorom, ki je delno dvovišinski se nahaja spalnica, ki ustvarja vtis lebdečega volumna.

bottom of page