top of page

paviljon bled

tip: javni objekt
naročnik: zasebni 
leto projekta: 2020  
lokacija: ravno zemljišče v naselju  

površina: 200m2
etažnost: pritličje

konstrukcija: lesena in armiranobetonska

fasada: steklena

faza: projekt

 

projektantska skupina:

prof. Janez Koželj u.d.i.a., Tina Rupar Kobe u.d.i.a., Blaž Rupar u.d.i.a., Maruša Jamnik m.i.a., Črt Jaklič m.i.a.

 

 

bottom of page