top of page

večstanovanjski objekt polje IV

lokacija: Polje, Ljubljana, Slovenia
program: stanovanjski
naročnik: JSS MOL
površina: 8000 m2
leto: 2019

faza: izvedeno

 

projektantska skupina: ESPLANADA; Cugelj, Hojnik skupaj s 3biro d.o.o.
gradbene konstrukcije: CBD d.o.o.

Predpisi za gradnjo socialnih stanovanj in zahteve po nizki investicijski vrednosti objekta so vodile k izboru najpreprostejših in najcenejših rešitev za gradnjo v lesu.

Zasnova objekta temelji na dvojnosti, ki se izraa v njegovi zaprtosti napram ulici in odprtosti na notranji atrij. 

V pritličju se nahajajo knjinica in pisarne, v zgornjih etaah stanovanja različnih tipologij.

 

bottom of page