top of page

prenova hiše predrtg

tip: dvostanovanjska hiša 
naročnik: zasebni 
leto projekta: 2014  
lokacija: ravno zemljišče v strnjeni zazidavi    

parcela: 950m2 
površina: 243m2
etažnost: pritličje in nadstropje

konstrukcija: zidana (obstoječe) in lesena       skeletna

fasada: prezračevana lesena in betonska

faza: izvedeno

 

projektantska ekipa:

prof. Janez Koželj u.d.i.a., Tina Rupar Kobe u.d.i.a., Blaž Rupar u.d.i.a., Mina Hiršman m.i.a., Rok Škerjanc abs. arh, Barbara Petek m.i.a., Nataša Slokar Klippel u.d.i.a.

 

sodelavci:

gradbene konstrukcije: Ivan Zajc, GB Zajc d.o.o.

strojne inštalacije: Boštjan Rant s.p.

elektro inštalacije: Miha Uršič, Esprit d.o.o.

 

izvajalec:
Tesarstvo Kaltak d.o.o.

 

foto: Miran Kambič

Znotraj strnjene zazidave radovljiškega predmestja smo zasnovali rekonstrukcijo že dosedaj večkrat prezidane hiše. Diametralno nasprotni prostorski pogoji napram obstoječemu stanju so zahtevali tehten kompromis med naročnikovimi željami, predpisi in nenazadnje ceno investicije.

Rezultat je preprost volumen, ki je položen v vzdolžni smeri obstoječega objekta. Oblikovan je enotno z namenom, da usklajuje matični objekt in s tem tudi okolico.

 

Nova konstrukcija je lahka lesena, obloge trajne vlaknocementne in zasnova prostorov odprta in sodobna.

bottom of page