top of page

stolpnica celovška

tip: stanovanjska stolpnica
naročnik: zasebni 
leto projekta: 2018  
lokacija: mestna zazidava  

parcela: 2223m2 

površina: 324m2
etažnost: pritličje in 21.nadstropij

konstrukcija: armiranobenska 

fasada: pločevina, vlaknocementne plošče 

faza: projektna študija

 

projektantska skupina:

prof. Janez Koželj u.d.i.a., Tina Rupar Kobe u.d.i.a., Blaž Rupar u.d.i.a.,  Črt Jaklič m.i.a., Maruška Jamnik m.i.a.,  Špela Jerkič m.i.a., Alenka Kranjec abs. arh. Barbara Petek m.i.a.

V nalogi, ki je zajemala oblikovanje urbanistično določenega volumna stavbe stanovanjske stolpnice z izjemno gostoto, smo znotraj danega poizkušali izoblikovati tloris, ki bi vsem stanovanjem omogočil čim večjo osvetljenost in intimno, ki je ob taki tipologiji več kot željena oziroma potrebna. Strukturen pristop k oblikovanju fasade z izmikajočimi usmeritvami pogledov iz prostorov stanovanj ta problem dodatno razrešuje in tvori navzven zanimiv lokaciji prilagojen objekt.

bottom of page