top of page

večnamenski stolp trije kralji

tip: javni objekt
naročnik: zasebni 
leto projekta: 2019 
lokacija: vrh hribovja

konstrukcija: jeklena in lesena

fasada: les

faza: projekt

 

projektantska skupina:

prof. Janez Koželj u.d.i.a., Tina Rupar Kobe u.d.i.a., Blaž Rupar u.d.i.a., Maruša Jamnik m.i.a., Črt Jaklič m.i.a.

 

Pohorska gozdna krajina, planjave travnikov in obstoječa žičniška infrastruktura določajo izrabo dveh osnovnih materialov - lesa in jekla. Simbolika imena 'Trije Kralji' v oblikovnem smislu predoča uporabo trikotne kompozicije nosilne konstrukcije tako v tlorisu, kot tudi v prerezu.
Racionalno in trajno jekleno zasnovo, ki temelji na betonskem podstavku, dopolnjujejo obloge iz lesa, ki tako funkcionalno kot tudi trajnostno povežejo stolp v krajoliku prilagojeno obliko. Struktura teh abstraktno zasnovanih drevaes se na vrhu izrazi v obliki kraljeve krone.
Statično premišljeno konstrukcijo v oblikovnem in uporabnem smislu dopolnjuje izvedba trapeznih ploskev podestov stopnišča in zastorov, ki s svojo pozicijo omogočajo dodatno izrabo stolpa v smislu plezalnih sten, gugalnic, spustov in sorodnih dejavnosti. Stolp na ta način pridobi večfunkcionalnost in v oblikovnem smislu svojstven izraz.

bottom of page