top of page

tržnica medvode

tip: javni prostor
naročnik: občina Medvode
leto projekta: 2018
lokacija: pretežno ravno zemljišče

    

površina: 7400m2

konstrukcija: lesena

faza: izvedeno

projektantska skupina: 

prof. Janez Koželj u.d.i.a., Tina Rupar Kobe u.d.i.a., Blaž Rupar u.d.i.a., Alenka Jager m.i.a., Črt Jaklič m.i.a., Maruška Jamnik m.i.a., Špela Jerkič m.i.a., Daniel Mole u.d.i.a.

sodelavci:

krajinska ureditev: Janez Dolinar, Živa Grandon / KA Janez Dolinar s.p.

gradbene konstrukcije: Jure Jančar / CBD d.o.o. 

foto: Miran Kambič

Namen izgradnje osrednje tržnice je izoblikovati občinsko središče, ki izhaja iz danosti prostora in se nanje smiselno odziva. Nizek relief določa robove parka in večnamenske ploščadi, ki sta poglobljena v dveh plitvih kotanjah na vsaki strani osrednje ploščadi. Izoblikuje se tekoče povezan, a deljen prostor, ki sprehajalcu nudi različna doživetja. Prepleti poti skupaj z geometrijo trikotne mreže, vzorcem tlakovanja ploščadi in obliko strešne konstrukcije tvorijo zaključeno celoto.

bottom of page