top of page

trznica medvode

naročnik: Občina Medvode
površina: 7400m2
leto: 2017-2019
faza: izvedeno

 

projektantska skupina:
Janez Koželj, Tina Rupar Kobe, Blaž Rupar, Maruša Jamnik, Črt Jaklič, Špela Jerkič, Danijel Mole

 

sodelavci:
gradbene konstrukcije: Jure Jančar, CBD d.o.o.
krajinska ureditev: Janez Dolinar , Živa Grandon, KA Janez Dolinar s.p.,

 

Zasnova ureditve izhaja iz danosti prostora in se nanje smiselno odziva. Os kompozicije je razpeta med visokoraslo platano na zahodnem robu in lipo na vzhodnem robu zemljišča, od koder se nadaljuje proti knjižnici in sotočju Sore in Save.
Nizek relief določa robove parka in večnamenske ploščadi, ki sta poglobljena v dveh plitvih  kotanjah na vsaki strani osrednje ploščadi. Prerez skozi ves prostor v vzdolžni smeri  ima obliko raztegnjene sinusoide. Na ta način se izoblikuje sicer tekoče povezan, vendar deljen  prostor,  ki nudi sprehajalcu, ko ga prečka od enega do drugega konca, različna doživetja. 

 

bottom of page