top of page

urbanistična ureditev ajdovščina

urbanistična ureditev 
ajdovščina
tip: urbanizem 
naročnik: Občina Ajdovščina 
leto projekta: 2016
lokacija: mestno središče 
faza: idejna zasnova

 

projektantska skupina:

prof. Janez Koželj u.d.i.a., Tina Rupar Kobe u.d.i.a., Blaž Rupar u.d.i.a., Barbara Petek m.i.a., Alenka Kranjec abs. arh., Špela Jerkič abs. arh., Črt Jaklič abs. arh.

 

vizualizacije: Subdivision, Goran Djokić

Najbolj prepoznavne vrednote v urbanem prostoru Ajdovščine, kjer je načrtovana nova poteza glavne ulice, so ambienti sredozemskega vrtnega mesta z nastavki alej. Te je potrebno ohraniti, med seboj povezati in poudariti z dodanimi elementi oblikovanja javnega prostora, ki ustrezajo namenu in merilu novo urejene ulice. To so obrobe, tlak, ulične svetilke in stebriščna lopa, ki soustvarjajo novo identiteto ulice. Izkušnje kažejo, da takšne preureditve ceste v ulico mogoče doseči z uporabo tipskih talnih ureditev in tipskega uličnega pohištva.

Glavni elementi ureditve so meandri (nizke obrobe ulice, ki jih je mogoče sestaviti v zidec, klopi, stopnice in tribune), tlak kot preproga, ulične svetilke kot vertikale in novo stebrišče z nadstreškom pred stavbo občine.

Urbana oprema je zasnovana na preprost način. Osnovni gradnik je prefabriciran betonski L element 50/50cm, ki z različnimi postavitvami omogoča aplikacijo vseh elementov predvidene urbane opreme in njih uporabo. Z njim tvorimo rob aleje (robnik), rob  zasaditve, oporni zid proti zemljini, klop, klančine in stopnišča, tribune,  podstavek za kip, stojalo za kolo... Večuporabnost enega elementa tvori tudi glavno oblikovno identiteto aleje. Ker je element prefabriciran, je natančno in kvalitetno izdelan. Kot tak omogoča cenovno ugodno izvedbo zadane naloge, njeno prilagodljivost in etapnost v času.

bottom of page