top of page

vrtec kamnitnik škofja loka

tip: javni objekt 
naročnik: občina škofja loka
leto projekta: 2016
lokacija: mestna zazidava
površina: 2710m2 
etaže: pritličje in nadstropje 
konstrukcija: leseni skelet 
fasada: lesena prezračevana in valovitka 
faza: idejna zasnova 

 

projektantska skupina: 

prof. Janez Koželj u.d.i.a., Tina Rupar Kobe u.d.i.a., Blaž Rupar u.d.i.a., Barbara Petek m.i.a, Rok Škerjanc u.d.i.a., Alenka Kranjec abs. arh., Špela Jerkič abs. arh., Črt Jaklič abs. arh.

Predlagana zasnova vrtca izhaja iz naslednjih priporočil dobre prakse v gradnji in oblikovanju

sodobnih vrtcev.

Najbolj primeren je enovit volumen stavbe, ki prinaša velik prihranek energije, zagotavlja kratke poti in nudi fleksibilen in več uporaben skupni prostor. Uporaba čim manj  različnih materialov s čim manj različnih spojev in zahtevnih gradbenih detajlov, še posebej pa vgrajevanje industrijskih polizdelkov in montažnih elementov zagotavljajo najbolj gospodarno gradnjo. Zasnova vrtca zato temelji na projektni mreži, ki omogoča enostavno modularno koordinacijo gradbenih konstrukcij in vseh elementov stavbe. Kombinacija masivnih obodnih sten in montažne predelne stene zagotavlja  energetsko učinkovita gradnjo in enostavne preureditve prostorov. Enostavna oblika hladne strehe in enotna kritina z nadzorovanim odvodnjavanjem zmanjšuje stroške vzdrževanja in možnost

zamakanja. Notranji in zunanji prostori v vrtcu morajo biti igrivi, udobni in prijetni tudi na dotik, uporabljeni materiali zdravi. Večnamenski prostori lahko največ prispevajo k dejavnem odnosu otrok in njihovih vzgojiteljev do njihove skupne hiše in razpoložljivih prostorov, zato so pomembne stalno odprte možnosti, ki jih nudijo drsne in druge oblike pregradnih sten, spalnice, ki so lahko igralnice, avla, ki je lahko telovadnica, hodnik prireditveni prostor, stopnišče tribuna in plezališče,  ipd. V odprem tlorisu naj bodo stalni zgolj v sklope in  instalacijske bloke povezani nujno potrebni tehnični in sanitarni prostori. Različne proporce prostorov, njihova členitev in oprema naj vzbujajo pri otrocih občutek, kot da so doma. K sproščenemu počutju prispevajo tudi raznolike priložnosti za dejavno ustvarjanje otrok pri razporejanju pohištva, oblikovanja fasade, urejanju igrišča in otroškega vrta.  Še posebej pomembna je povezanost vrtca z zunanjim prostorom za vse otroke in kroženje po stavbi. 

bottom of page