top of page

vrtna lopa kamnitnik

tip: vrtna lopa
naročnik: zasebni 
leto projekta: 2016  
lokacija: ravno zemljišče v naselju

parcela: 405m2 

površina: 40m2 
etažnost: pritličje 

konstrukcija: lesena skeletna

fasada: prezračevana lesena

faza: izvedeno

 

projektantska skupina

prof. Janez Koželj u.d.i.a., Tina Rupar Kobe u.d.i.a., Blaž Rupar u.d.i.a., Rok Škerjanc u.d.i.a., Barbara Petek m.i.a., Črt Jaklič abs.arh.

Lopa predstavlja dodaten prostor ob hiši, omogoča prijetno druženje na vrtu in enostavnemu spravilu orodja. S premišljeno postavitvijo na rob parcele skupaj s hišo tvori zaključeno kompozicijo zunanjega prostora.

Sama lokacija, kontekst grajenega prostora in želja investitorja je pripeljala do rešitve, ki se izraža z unikatno zasnovano obliko lesenega nosilca - strehe, ki pod sabo tvori željene prostore in ambiente.

bottom of page