top of page

zazidava pregljeva

tip: zazidava 
naročnik: zasebni 
leto projekta: 2017-2020
lokacija: ravno zemljišče v predmestju 

parcela: 1200m2

površina: 920m2
etažnost: klet, pritličje in nadstropje

konstrukcija: lesena

fasada: ometana in lesena prezračevana

faza: v gradnji

 

projektantska skupina:

prof. Janez Koželj u.d.i.a., Tina Rupar Kobe u.d.i.a., Blaž Rupar u.d.i.a., Maruša Jamnik m.i.a., Črt Jaklič m.i.a.

 

Znotraj relativno zgoščene zazidave primestja smo umestili zazidavo štirih hiš, ki s svojimi strukturnimi zamiki po eni strani členi ulični prostor, po drugi strani pa stanovalcem omogoča željeno intimo bivanja.

Arhitekturno so objekti zloženi na princip dveh prežemajočih se enokapnih volumnov nad skupno garažo. Le ti znotraj sebe tvorijo popolnoma fleksibilen oz. odprt prostor, ki omogoča uporabnikom popolnoma prilagojeno oz. svobodno organizacijo prostora. Temu sledi tudi konstrukcijska, kot tudi inštalacijska logika razvodov. S tem je dosežen cilj, ki se izraža v možnosti prilagajanja željam po načinu bivanja stanovalcev tako v prostorskem, kot tudi časovnem intervalu.

bottom of page