top of page

Arhitekt Janez Koželj, rojen 1945 v Ljubljani, je redni profesor na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani, kjer poučuje urbanistično oblikovanje in arhitekturno projektiranje. Redno predava tudi v okviru podiplomskega študija in je bil mentor na številnih mednarodnih urbanističnih delavnicah doma in v tujini.
Od 1974 do 1994 je bil glavni in odgovorni urednik mednarodne revije za teorijo arhitekture

 AB arhitekturni bilten. V svojem raziskovalnem delu proučuje operativne metode v načrtovanju in upravljanju sodobnega mesta, v svojem strokovnem delu pa razvija arhitekturo, ki je prilagojena okolju. Je eden od protagonistov trajnostne, še posebej lesene arhitekture. Svoje razprave je objavil v knjigah in jih predstavil na mednarodnih srečanjih. Razstavljal je na mnogih predstavitvah slovenske sodobne arhitekture v Evropi in Ameriki. Njegova dela so bila večkrat predstavljena v domačih in tujih revijah za arhitekturo. 

Od knjižnih del velja omeniti : Iz arhitekture, Tipologija mestne stanovanjske arhitekture in njena vzajemnost z morfologijo mestnega prostora 1987, arhitekturne vodnike Plečnikova Ljubljana, Plečnikova Slovenija in Plečnik v tujini 1998 (soavtorja Andrej Hrausky, Damjan Prelovšek), DUO, degradirana urbana območja 1997, Arhitektura Ljubljane 2002 (soavtor A.Hrausky) in Plečnik, Dunaj, Praga, Ljubljana 2006 (soavtorja A. Hrausky, D. Prelovšek). >>>.
Med zgrajenimi projekti so najbolj pomembna dela: poslovno stanovanjska hiša na Poljanski cesti v Ljubljani 1988, telovadna dvorana Poljane v Ljubljani 1991,stanovanjska hiša v stavbnem otoku Novi Tabor v Ljubljani 1991, skupina stanovanjskih hiš v stanovanjskem naselju Schieszstaette v Gradcu, Avstrija 1998, zabaviščno trgovski center Portoval in leseni most za pešce in kolesarje na Loki v Novem mestu (soavtor Jože Jaki) 2003 in viadukt Črni Kal na avtocesti Klanec-Srmin (soavtor zasnove in konstruktor Marjan Pipenbaher) 2004. 
Za svoja dela je prejel Plečnikovo nagrado 1988, priznanje G. B. Piranesi 1992, posebno nagrado revije DETAIL za najboljšo arhitekturo v vzhodni Evropi 2005 in nagrado Zlati svinčnik ZAPS za opus 2005.

Leta 2006 je bil na Listi Zorana Jankovića izvoljen v Mestni svet Mestne občine Ljubljana in bil nato imenovan za podžupana.

prof. Janez Koželj, u.d.i.a.

Ustanovitelji

Po končani osnovni in srednji šoli v Škofji Loki se je Blaž Rupar leta 1993 vpisal na Strojno fakulteto v Ljubljani smer energetika in procesno strojništvo. Študij je zaključil leta 1997 z diplomskim delom Merilna dinamika temperaturnih zaznaval pod mentorstvom prof. Bajsića, kar mu je omogočilo zaposlitev v oddelku LTH, ki se ukvarja z razvojem prototipnih rešitev v hladilstvu. V naslednjem letu se je vpisal na Fakulteto za arhitekturo v Ljubljani. Po uvodnem letu se je vključil v seminar Arhitekture mesta, kjer si je izoblikoval pogled na arhitekturo, urbanizem in oblikovanje. Med samim študijem je deloval tudi v praksi kot tehnični sodelavec Katedre za urbanizem in demostrator v seminarju AM. Poleg tega se je aktivno vključil v projektantsko podjetje A.biro, ki ga vodita prof. Miloš Florijančič in dr. Matej Blenkuš. Tu je sodeloval pri mnogih projektih, med katerimi so najodmevnejši stanovanjska hiša v Čezsoči, stanovanjski blok Dunajski vogal in zazidava Mladinska knjiga. Študij arhitekture je zaključil leta 2006 z odlično ocenjeno diplomsko nalogo Zazidava enodružinskih hiš po sodobnih načelih, pod mentorstvom prof. Koželja. Temo diplome je nadgradil v knjigi Oblikovanje raznolike zazidave – sistemski pristop, ki je izšla leta 2007. Uspešno izveden natečaj za stanovanjsko zazidavo v Škofji Loki ga tudi v poslovnem smislu poveže s Koželjem.   

Kontakt: +386 31 573 782

Blaž Rupar, u.d.i.a., u.d.i.s.
 
Tina Rupar Kobe, u.d.i.a.

Na Fakulteto za arhitekturo v Ljubljani se je vpisala leta 1998 po končani klasični gimnaziji. Kot srednješolka in kasneje študentka je več let obiskovala Slikarsko šolo Zmaga Modica, kar je vodilo k odločitvi za študij arhitekture. Med samim študijem je bila demonstratorka pri predmetu prostoročno risanje in pridobivala prve izkušnje z arhitekturno prakso v biroju Scapelab pri delu na natečajih. Kot absolventka je začela delati v A.biroju pri prof. Milošu Florijančiču in dr. Mateju Blenkušu, v vseh fazah projektiranja predvsem na projektu Knjižnica Grosuplje in pri prenovi hiše R. Leta 2007 je diplomirala z nalogo Stanovanjsko poslovni objekt Učne delavnice v Ljubljani pod mentorstvom Miloša Florijančiča. Z delom je nadaljevala kot samozaposlena v kulturi v sodelovanju z Anjo Planišček in Neno Gabrovec pri prenovi Kina Šiška v Center urbane kulture Kino Šiška ter s prof. Janezom Koželjem in Blažem Ruparjem pri različnih projektih. 

 

Kontakt: +386 41 517 091

bottom of page